IDEAS THAT MATTER.

Bojujeme společně.

Naše země potřebuje pomoc. A spousta nadšenců, profesionálů a iniciativ už improvizovaně i systematicky pomáhá a v krátkém čase vymýšlí neuvěřitelné věci. Cílem hackathonu je pomoci s jejich realizací, a to formou finanční podpory státu či propojením s mentory a díky spolupráci s krizovým štábem ČR sdílet seznam potřeb, které jsou pro naši zemi nyní prioritní. Kromě nápadů hledáme i mentory a partnery, kteří hackathon podpoří.

Hackathon byl ukončen!

Speciální cena hackathonu

Díky novému partnerovi Hyundai Motor Manufacturing Czech
vyhlašujeme pro účastníky hackathonu speciální cenu, díky které si nejlepší projekty
hackathonu odnesou ocenění ve výši až 3 miliony korun!

1. cena

3 000 000 Kč

2. cena

2 000 000 Kč

3. cena

1 000 000 Kč

4. cena

5x 700 000 Kč

Proces je stejný, přihlásit se na webu hackathonu a potom úspěšně projít hodnoticím procesem.

Po uzavření přihlášek a jejich vyhodnocení porota vybere nejlepších 15 projektů, které se o ceny utkají v tzv. Pitch Competition, kterou budeme přenášet živě. 

 

Podrobnosti o speciální ceně jsou v pravidlech pro udělení ceny. 

Jak to funguje?

Ať už máš nápad a nevíš, jak ho realizovat, či produkt a nevíš, co s ním dál, propojíme a podpoříme tě tak, abychom došli ke společnému cíli. Tím je urychlení realizace projektů, které naší společnosti pomůžou vyrovnat se se současnou i nastávající krizí spojenou s pandemií COVID-19.

Finanční pomoc

Mentoring

Know-how

Výpočetní kapacita

Spolupráce

Průběh hackathonu

Nápad / Produkt

Přihláška (zde)

Zpětná vazba (do 48 hod.)

Propojení a konkrétní návrh spolupráce či finanční podpory

Práce na projektu / administrativní pomoc k získání finanční podpory

Jaké potřeby jsou pro naši zemi nyní prioritní?

ZDRAVOTNICTVÍ

 • léčba (vývoj vakcín, léků, kombinace již existujícího, modifikace již existujícího)
 • záchrana života (plicní ventilátor)
 • prevence (telemetrie tělesných funkcí, možnosti pro zrychlení testování, vývoj nových rychlejších testů, varianta podobná self-testu)
 • diagnóza (telemedicína, zrychlení PCR detekce)
 • terapie (medicinální chemie, preklinická a klinická analýza)
 • ochrana osob (protektivní materiály, nano textilie a další)
 • predikce dalšího vývoje

Společnost

 • informovanost (způsoby hromadného oslovení a výstrahy)
 • sociální izolace a její řešení (distanční vzdělávání, doručovací a nákupní služby)
 • distanční komunikace (virtuální meetingy)
 • automatické informace (coboti)
 • automatické informace (coboti)
 • optimalizace dopravy a mobilita obyvatelstva (pendlerské knížky, systémy propustek a pasů, optimalizace ve veřejné dopravě v době snížené poptávky aj.)
 • aplikace družicové navigace a geoanalytika (organizace zdravotnických / odběrových / dobrovolnických týmů v terénu aj.)

Ekonomika

 • preventivní ochrana zařízení a majetku (dezinfekce, ostraha)
 • autonomní zařízení (roboti, drony)
 • pomoc MSP a živnostníkům s dopady způsobenými poklesem poptávky
 • autonomní zařízení (roboti, drony – přeprava vzorků, léků, jiného materiálu)
 • přeprava zboží, vč. vazby na e-commerce

Kdo za hackathonem stojí?

Hackathon realizuje tým Spojujeme Česko, což je tým složený ze zástupců ministerstev, státních agentur, firem, oborových asociací a sdružení, akademické sféry. Všech, kteří jakýmkoliv způsobem bojují nebo chtějí pomoc s bojem proti onemocnění Covid-19.

Hodnotitelé

Vojtěch Petráček

rektor ČVUT

Vladimír Dzurilla

vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci

Veronika Kramaříková

prorektorka pro rozvoj a strategii ČVUT

Petr Očko

náměstek MPO

Dalibor Kačmář

National Technology Officer, Microsoft Czech Republic & Slovakia

Milena Jabůrková

víceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR

Jiří Krechl

Specialista pro VaV CzechInvest

Juraj Hostak

InnovEYtion Hub Manager a EY Smart City Coordinator

Ondřej Ferdus

manažer pro digitální ekonomiku, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Jan Klesla

zmocněnec MPO pro Evropská centra AI

Hackathon je zrychlená událost, při které přicházejí týmy, v krátkém časovém horizontu, skoncepty a řešeními aktuálních problémůHackathony mají mnoho podob i délek, ale vždy se intenzivně soustředí na určité téma. Hack the Crisis je orientované na řešení krize způsobené pandemií COVID-19. 

Pro týmy či firmykteré mají nápad nebo prototyp, jak pomoci v boji proti koronaviru a jejich řešení pomůže vyřešit priority, které jsou uvedeny na webu Hack the Crisis.  

a) Podejte přihlášku zde

b) Do 48 hodin dostanete zpětnou vazbu.

c) Proběhne propojení, případně konkrétní návrh spolupráce či finanční podpory.

d) Práce na projektu / administrativní pomoc k získání finanční podpory. 

Mentor je odborník, který zapojenému týmu pomáhá s realizací řešeníMáme mentory z různých oblastí od IT odborníků, přes právníky, experty na technologie, vědeckou komunitou až po investory. Navázat spolupráci s těmi správnými mentory Vám pomůžou naši odborníci. 

Projekty se hodnotí na základě několika kritérií – inovativnosti, realizovatelnosti (maximálně v řádech týdnů, pokud se nejedná o dlouhodobou perspektivu využití) a dopadu (měl by dopadat na co největší skupinu lidí).  

Každému vybranému projektu nejprve přidělíme vhodného mentora. V následných krocích pak tzv. Hackathon board rozhodne o dalších zdrojích podpory.  

V případě, že se bude jako vhodná jevit i finanční podpora, pomůže CzechInvest s administrativou přihlášky do programu Czech Rise Up – chytrá řešení proti COVID-19, a to zaasistence přiřazených mentorů. Podstatou Hack the Crisis je, aby šlo za přihlášeným týmem co nejméně administrativní zátěžeKonkrétní projekty budou nezávisle a anonymně posuzovány. Na finanční podporu (mzdy, neinvestiční výdaje a další) tedy dosáhne ten tým, který si podá přihlášku do programu Czech Rise UP – chytrá řešení proti COVID-19 a projde hodnocením.  

Chceme, aby dobré nápady dostaly prostor. Proto můžete podat přihlášku kdykoli v řádu několika týdnů, kdy hackathon poběží. O  délce hackathonu rozhodnou jeho účastníci a případná náročnost nových řešení. 

Vám. Nenárokujeme si práva na nic, co odešlete.  

Hack the crisis je způsob, jakým stát pomáhá akcelerovat projekty propojením státní a soukromé sféry. Do hackathonu jsou zapojeny zejména subjekty z týmu Spojujeme Česko, kterými jsou zástupci státních agentur, ministerstev, oborových asociací a sdružení i akademické sféry. 

Celý hackathon je online. Jednotlivým týmům necháme na jejich uvážení, v rámci jaké platformy chtějí projekt koordinovat (slack, MS Teams atd.). Koordinační část hackathonu probíhá skrz platformu MS Teams, kterou mohou účastníci rovněž využít. S jejím nastavením pomohou naši experti ze společnosti Microsoft. Využití platformy je zdarma jako součást hackathonu. 

Ne, ale napište nám na hackathon@czechinvest.org a pomůžeme vám se propojit na COVID19cz, kde je možné najít spoluřešitele a jako tým se do hackathonu už přihlásit. 

Za účast vHack the Crisis ČR se neplatí. Služby partnerů jsou poskytovány zdarma, stejně tak i konzultace mentorů a využívání všech kapacit.  

 

Cenou pro vybrané projekty je to, že se navrhovaná řešení začnou reálně využívat Vybraným projektům bude zajištěno financování z programu Czech Rise Up. 

Můžete nás kontaktovat na webu skrz online formulář nebo na email hackathon@czechinvest.orgPřihlášeným projektům pomáhá přidělený projektový manažer, který provede administrativním procesem.  

Zapojit se můžete pomocí formuláře (odkaz zde), kde specifikujete Vaši odbornost. Ta nám pomůže určitdo jakého projektu Vás zapojíme. Jelikož Hack the Crisis ČR není časově omezen (většinou trvá hackathon v offline verzi 48 hodin), není nutné být k dispozici nepřetržitě. Po spojení s vybraným týmem dojdepo úvodním hovoru, k domluvě na rozsahu Vašeho zapojení.  

Provozuje: CzechInvest & Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ve spolupráci: Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Kontaktovat nás můžete na: hackathon@czechinvest.org
Created by TwoDo