Pravidla speciální ceny hackathonu

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje na základě pověření ministrem průmyslu a obchodu v souladu s Usnesením vlády ze dne 7. května 2020 č. 522 o využití daru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech soutěž o tzv. speciální cenu hackathonu (dále jen „Cena“). 

Popis: na tuto speciální Cenu obdrží Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest v souladu s výše uvedeným usnesením vlády na základě smlouvy se společností Hyundai Motor Manufacturing Czech částku 10 000 000 Kč, jako dar účelově určený na ocenění vítězů hackathonu Hack the Crisis Czech, přičemž v rámci cen bude rozděleno mezi účastníky soutěže celkem částka 9 500 000 Kč a částka 500 000 Kč bude určena na účely marketingové podpory vítězných projektů a hackathonu.

V rámci speciální Ceny bude soutěžní porotou, tzv. hodnotitelskou komisí vybráno celkem 8 nejlepších projektů přihlášených do hackathonu Hack the Crisis Czech, tzn. od začátku příjmů projektů dne 1. 4. 2020 až do termínu 31. 5. 2020, který bude vyhlášen jako termín ukončení příjmů projektů do soutěže o tuto speciální cenu. Po ukončení příjmu projektů do soutěže o tuto cenu je možné, že bude hackathon pokračovat bez možnosti zisku speciální ceny.

Cenu mají možnost získat všichni, kteří se přihlásili a v termínu do 31.5.2020 přihlásí přes níže uvedený web hackathonu Hack the Crisis Czech, tedy i ty projekty, které se přihlásili před datem vyhlášení soutěže o tuto speciální Cenu.

Celková částka cen ve výši 10 mil Kč bude rozdělena mezi 8 vybraných projektů, resp. účastníků, a to podle pořadí umístění v soutěži a bude rozdělena následujícím způsobem:

První místo v soutěži cena ve výši 3.000 000 Kč,

Druhé místo v soutěži – cena 2.000 000 Kč,

Třetí místo v soutěži – cena 1.000 000 Kč.

Na čtvrté místo porota vybere 5 projektů a každý z nich ocení částkou 700 000 Kč. 

 

Proces výběru finalistů a vítězů

 • Všichni zájemci o účast v soutěži zašlou přihlášku přes webový formulář na www.hackthecrisis.cz
 • Účastníci hackathonu Hack the Crisis Czech přihlášení před vyhlášením soutěže budou do soutěže zařazeni automaticky, tj. jejich projekty nevyžadují další přihlášení do soutěže 
 • Všichni účastníci soutěže budou do 48 hodin od přihlášení projektu do soutěže informováni, zda jejich projekt postupuje dále (důvody pro vyřazení: projekt je zcela hotov a nepotřebuje nic než zákazníka či marketing, obdobné řešení již na trhu je, nejedná o inovativní a unikátní produkt, nesouvisí s bojem proti COVID19, nezapadá do uvedených priorit uvedených na webových stránkách hackathonu, přihláška nedává smysl – vždy dáme prostor pro zaslání doplnění, projekt je nerealizovatelný – pouze nápad bez možnosti rychlé implementace v řádu týdnů, maximálně měsíců).
 • Každému projektu, který postoupí, je přiřazen tzv. Angel mentor, který se mu následně věnuje a usiluje po pomoc projektu rámci daných nástrojů pomoci, kterými je v hackathonu disponováno.
 • Angel mentor zasílá za každý projekt anotaci a informace tzv. Expert boardu.
 • Expert board všechny projekty ohodnotí a nejlepším z nich přiřadí kategorii A
 • Každý projekt obdrží nejméně 3 nezávislé posudky od členů expertního boardu
 • Mezi hodnotící kritéria patří: inovativnost, realizovatelnost (maximálně v řádech týdnů, pokud se nejedná o dlouhodobou perspektivu využití) a dopad (měl by dopadat na co největší skupinu lidí).
 • Ze všech projektů kategorie A vybere expertní board ke dni ukončení příjmu žádostí 15 nejlepších projektů.
 • Všech 15 nejlepších projektů postoupí do speciální „prezentační soutěže“ – která bude probíhat online a zástupce každého projektu bude mít 3 minuty na prezentaci svého projektu.
 • Hodnotit v této online soutěži bude hodnotící komise složená z 5 hodnotitelů a všichni budou dopředu znát jednotlivé projekty a v rámci prezentace se zaměří na prezentační dovednosti zástupce projektu a případně na potřebné informace k doplnění.
 • Každý prezentující může po ukončení prezentace dostat maximálně 5 otázek od členů hodnotitelské komise.
 • Po prezentaci všech projektů bude mít Hodnotící komise maximálně 40 minut na vyhodnocení a výběr 8 nejlepších projektů.
 • Hodnotící komise ocení 5 výherců na 4. místě a následně vyhlásí nejlepší tři místa, a to v pořadí 3. místo, 2. místo a 1. místo.
 • Každý účastník bude dopředu seznámen s nutností podpisu čestného prohlášení, GDPR pravidly hackathonu a daňovou problematikou. Každý výherce potvrdí v čestným prohlášení, že cenu využije pouze na účely rozvoje projektu a s tím souvisejících aktivity.
 • Organizátor hackathonu garantuje rovné a transparentní a podmínky pro účast o speciální cenu pro všechny projekty bez ohledu na datum podání přihlášky do hackathonu, ať už před vyhlášením nebo po vyhlášení speciální ceny.
 • Propagace vybraných podpořených projektů souvisí výhradně s potenciálem daného projektu a je součástí podpory v rámci hackathonu. Tato podpora není v rozporu s podmínkami pro udělení ceny Hyundai. Hodnotící komise nijak nepřihlíží k mediálním výstupům a doposud prezentované projekty nejsou pro hodnocení speciální ceny nijak zvýhodněny.
 • Výhercům, kteří splní všechny podmínky, budou peníze zaslány na účet uvedený v čestném prohlášení nejpozději do 15 dnů od podpisu čestného prohlášení. 

Provozuje: CzechInvest & Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ve spolupráci: Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Kontaktovat nás můžete na: hackathon@czechinvest.org
Created by TwoDo